Νομικά και Φορολογικά Πλαίσια

Είστε εδώ

Νομικά και Φορολογικά Πλαίσια

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα “European Network for Virtual Enterprises” παρέχει στις επιχειρήσεις που ανήκουν στη πλατφόρμα, τη δυνατότητα να αντλήσουν υλικό για την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και πολλούς από τους φορολογικούς κανονισμούς που ισχύουν, αλλά και εκείνους που ίσχυαν στο παρελθόν (στη μορφή αρχείου). Η βάση εγγράφων που έχει δημιουργηθεί, αποτελείται κυρίως από νομοθετικές και φορολογικές πράξεις που αφορούν τη σύσταση, συντήρηση και διαχείριση καθώς και τη λήξη μιας επιχειρηματικής προσπάθειας, αλλά δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτό το πλαίσιο.

Στην ίδια λογική αναπτύσσεται και η βάση εγγράφων που αφορούν το φορολογικό πλαίσιο, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε και εσείς να βοηθήσετε την προσπάθεια ενημέρωσης της βάσης δεδομένων που διατηρείται, στέλνοντας στο εξειδικευμένο προσωπικό της πλατφόρμας και στους Consulting Network Officers, έγγραφα που αφορούν το νομικό και το φορολογικό πλαίσιο για σύγχρονες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας !