Πρότυπα και υποδείγματα

Είστε εδώ

Πρότυπα και υποδείγματα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα “European Network for Virtual Enterprises” παρέχει στις επιχειρήσεις που ανήκουν στη πλατφόρμα, τη δυνατότητα να αντλήσουν υλικό στη μορφή υποδειγμάτων και προτύπων εγγράφων. Μια μεγάλη ποικιλία εγγράφων που στοχεύουν να καλύψουν κάθε επιχειρησιακή ανάγκη μιας σύγχρονης επιχείρησης, ανεξαρτήτου μεγέθους. Η βάση δεδομένων που παρέχεται στις επιχειρήσεις – μέλη της πλατφόρμας, διευρύνεται μέρα με την ημέρα, με βάση την ικανοποίηση των αναγκών που δημιουργούνται, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μπορείτε και εσείς να βοηθήσετε την προσπάθεια ενημέρωσης της βάσης δεδομένων που διατηρείται, στέλνοντας στο εξειδικευμένο προσωπικό της πλατφόρμας και στους Consulting Network Officers, πρότυπα και υποδείγματα εγγράφων τα οποία πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας !