Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Ανακαλύψτε τις δυνατότητες που παρέχουμε στα μέλη μας !

Αρχική

Το έργο «EUROPEAN NETWORK FOR VIRTUAL ENTERPRISES» επιχειρεί τη μελέτη, σχεδιασμό και λειτουργία ενός καινοτομικού, δυναμικού και ολοκληρωμένου συστήματος δημιουργίας και λειτουργίας Εικονικών Επιχειρήσεων. Το συγκριτικό πλεονέκτημα αυτού του υβριδικού μοντέλου επιχείρησης είναι ότι επιτρέπει στις επιχειρηματικές μονάδες που την αποτελούν να διατηρούν την αυτονομία τους στις μεταξύ τους σχέσεις αλλά να εμφανίζονται προς τα έξω ως μια δυνατή και αξιόπιστη επιχειρηματική μονάδα.

Το έργο, καθώς αξιοποιεί την τεχνογνωσία μιας εταιρείας Συμβούλων με πολύχρονη παρουσία στο χώρο, ξεκαθαρίζει το πλαίσιο συνεργασιών μέσα από μια σειρά μελετητικών εργασιών για όλα τα θέματα που δύναται να προκύψουν και τέλος παρέχει τα εργαλεία με την δημιουργία της πλατφόρμας ENET-VES η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως διαδικτυακή – εικονική θερμοκοιτίδα.

 

Μια Εικονική Επιχείρηση (ΕΕ) χαρακτηρίζεται πρώτιστα ως ένα προσωρινό «δίκτυο» ανεξάρτητων, γεωγραφικά διασκορπισμένων επιχειρήσεων. Μέσα στο «δίκτυο», όλοι οι συνεργάτες παρέχουν την ιδία τους συμμετοχή και η συνεργασία είναι βασισμένη σε ημι-σταθερές σχέσεις.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που μια εικονική επιχείρηση παρέχει, τα οποία και οριοθετούν τις περισσότερες φορές τις εκροές μια επιχειρηματικής προσπάθειας, βασίζονται στο λόγο για τον οποίο δημιουργήθηκε.

Η έννοια του Έργου στην Εικονική Επιχείρηση είναι δισυπόστατη:
Το έργο το οποίο η ΕΕ καλείται να διεκπεραιώσει και αποτελεί και το βασικό λόγο δημιουργίας της.
Την δημιουργία – λειτουργία – διάλυση της ΕΕ ως ένα ανεξάρτητο έργο για το οποίο ορίζεται ένας δικός του ανεξάρτητος κύκλος ζωής.

Ο κύκλος ζωής της ΕΕ περιλαμβάνει σε γεικές γραμμές τα παρακάτω διακριτά βήματα:

 • Επιχειρηματική ευκαιρία.
 • Αξιολόγηση ευκαιρίας από έναν ή περισσότερους εταίρους.
 • Σχεδιασμός της ΕΕ.
 • Σύσταση της ΕΕ.
 • Πλήρης λειτουργία της ΕΕ.
 • Μερική Λειτουργία της ΕΕ.
 • Διάλυση της ΕΕ.
 

Η πλατφόρμα «EUROPEAN NETWORK FOR VIRTUAL ENTERPRISES» (ENET-VES) ανταποκρίνεται και στις δύο (2) υποστάσεις του έργου της εικονικής επιχείρησης.

Η πλατφόρμα ENET-VES προσφέρει υπηρεσίες τόσο προς ιδιωτικές εταιρείες-επιχειρήσεις όσον και προς τους φορείς και οργανισμούς που υπάγονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Οι υπηρεσίες αυτές είναι ηλεκτρονικοποιημένες σε υψηλό βαθμό, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα αξιοποίησης του προσωπικού των Consulting Network Offices (CNOs) με σκοπό την εκτέλεσή τους.
 

Δεδομένου ότι η πλατφόρμα ENET-VES αφορά στο σχεδιασμό και τη σύσταση ΕΕ, οι λειτουργικές δυνατότητες τις οποίες υποστηρίζει είναι οι ακόλουθες:

 • Δυνατότητα για δυναμική συμμετοχή εταιρειών σε σχήματα.
 • Διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών που συμμετέχουν στις ΕΕ.
 • Αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την ποικιλία που υπάρχει όσον αφορά στη γεωγραφική διασπορά των επιχειρήσεων, αλλά και του διαφορετικού τρόπου οργάνωσής τους.
 • Υποστήριξη ποικίλων τρόπων και τεχνολογιών αλληλεπίδρασης, επικοινωνίας, μεταφοράς και ανταλλαγής δεδομένων, πληροφοριών και εγγράφων.
 • Δεδομένων των πολλαπλών θεμάτων και αντικειμένων που μπορούν να προκύψουν κατά τη λειτουργία μια ΕΕ, παρέχεται η υποστήριξη της διανομής πολλαπλών ρόλων μεταξύ των εταιριών που συμμετέχουν.
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν σε θέματα ασφαλείας στη μεταφορά των δεδομένων, των πληροφοριών και των εγγράφων μεταξύ των εταίρων.
 • Τυποποίηση των εγγράφων και της πληροφορίας που διακινείται μεταξύ των εταίρων.
 • Αντιμετώπιση του προβλήματος που πηγάζει από την ποικιλομορφία των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούν οι εταίροι.
 • Υποστήριξη τόσο σύγχρονων όσο και ασύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων.


Η πλατφόρμα ENET-VES απευθύνεται σε εταιρείες και επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν διαφορετικά Λειτουργικά Συστήματα και πάνω από όλα διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα, αλλά κατά τα άλλα καλούνται να επικοινωνήσουν στο πλαίσιο αυτής της διαφορετικότητάς τους σε τεχνολογικό επίπεδο.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας !